• Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" Vrbas
  • (+381) 21 706-233

Projekti

U Centru za fizičku kulturu "Drago Jovović" u avgustu 2016. godine završena je prva faza radova na rekonstrukciji i adaptaciji krovne konstrukcije zimskog bazena sa pripadajućom ventilacijom i led rasvetom, čime je omogućeno funkcionisanje bazena.
Druga faza radova koja je predviđena separatom projekta rekonstrukcija i adaptacija krovne konstrukcije zimskog bazena a odnosi se na sanaciju fasade i građevinsku stolariju planirana je za proleće 2018. godine, a sredstva su obezbeđena iz IPA fondova Evropske unije preko Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Rukovodstvo centra nastoji da prati aktuelne konkurse i pokušava da obezbedi finansijska sredstva za realizaciju sledećih projekata:
  • idejni projekat-rekonstrukcija-svlačionica na gradskom stadionu
  • projekat za radove na investiconom održavanju dela fasadne bravarije zgrade ( kancelarije, šah sala )
  • projekat-zamena rasvete u velikoj hali
  • projekat supstitucije fosilnih goriva geotermalnom energijom za potrebe grejanja sportskog kompleksa "Drago Jovović"
  • idejni projekat za postavljanje solarnih panela za zagrevanje sanitarne vode i za grejanje vode u bazenima
 
Naša ambicija je da realizacijom postojećih i izradom novih projekata održimo Centar na visokom profesionalnom nivou delovanja.
Mi kreiramo budućnost!
Prijavi se na Mailing listu CFK Vrbas

Kontakt

  • Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" | Panonska 2, Vrbas 21460
  • (+381) 21 706-233 | (+381) 21 706-693

Online rezervacije

Pošaljite Vaš zahtev za rezervaciju sobe u smeštaju CFK Vrbas.