• Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" Vrbas
  • (+381) 21 706-233

Istorijat CFK

Kompleks sportskog centra u Vrbasu je građen u fazama i tako stavljan u funkciju.

U prvoj fazi izvršena je izgradnja zgrade zimskog bazena i restoranskog dela, kao i letnji bazeni . Sredstva su obezbeđena iz buđžeta i mesnog samodoprinosa.

U drugoj fazi izgradnje ( 1978.-1980.god. ) napravljena je sportska dvorana. Sredstva su obezbeđena od SIZ-a za fizičku kulturu, privrede i manji deo iz mesnog samodoprinosa grada Vrbasa.

Treća faza obuhvata završetak izgradnje zimskog bazena ( postojala je samo školjka ) i restorana sa pratećim sadržajima. Sredstva su takođe obezbeđena putem SIZ-a za fizičku kulturu, a ovi sadržaji su stavljeni u funkciju 1985.god.

Četvrta faza izgradnje ( 1984.-1986.god.) je obuhvatala izgradnju otvorenih terena. Sredstva su u celosti obezbeđena od SIZ-a za fizičku kulturu.

U petoj fazi ( 1986.-1987.god. ) je završena izgradnja zgrade “Aneksa“. Za izgradnju zgrade se takođe potrudio SIZ za fizičku kulturu.

Smeštaj CFK, u okviru sportskog kompleksa izgrađen je 2013. godine. Reč je o modernom objektu, koji odgovara svim evropskim standardima i vrlo je pogodan za boravak i odmor sportista i turista.

Smeštaj CFK raspolaže sa 24 smeštajne jedinice raspoređene u sobe i apartmane.

Centar u ovakvom obliku predstavlja jedan od najlepših i najfunkcionalnijih centara u državi.

Prijavi se na Mailing listu CFK Vrbas

Kontakt

  • Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" | Panonska 2, Vrbas 21460
  • (+381) 21 706-233 | (+381) 21 706-693

Online rezervacije

Pošaljite Vaš zahtev za rezervaciju sobe u smeštaju CFK Vrbas.