Spremni projekti zamene krova na zimskom bazenu

Opština Vrbas pripremila je idejni i izvođački projekat rekonstrukcije zatvorenog bazena u kompleksu Centra za fizičku kulturu "Drago Jovović". Prema projektu, na zimskom bazenu biće zamenjena kompletna krovna konstrukcija i prozorski portali, a vrednost radova procenjena je na 14,2 miliona dinara, bez PDV.

Kako je planirano, krov će imati paropropusnu-vodonepropusnu branu i mogućnost ventilisanja, čime se obezbeđuje da objekat ne zadržava vlagu i tako sprečava brzo propadanje materijala.

Krovna konstrukcija će, takođe, biti otvorenog tipa kako bi promene na ugrađenim materijalima bile dostupne vizuelnim kontrolama i pregledima u svakom trenutku.

Ovo rešenje se uvodi zbog bezbednosti korisnika i sprečavanja eventualnih havarija do kojih dolazi kada se promene na materijalima ne uvide na vreme.
Radi energetske efikasnosti prozorski portali bazena biće od troslojnog stakla, a prostor će biti osvetljen LED rasvetom.
Lokalna samouprava planira da rebalansom budžeta izdvoji oko pet miliona dinara za ove radove, dok bi dodatnih pet miliona trebalo da bude nabavljeno iz drugih izvora. Već sada postoje naznake da bi to moglo biti iz budžeta Vojvodine.

Ova suma nije dovoljna za završetak svih radova, pa se razmatra mogućnost da se u prvoj fazi projekta uradi krovna konstrukcija i pripremi bazen za rad, a u narednoj godini sprovede i druga faza u kojoj bi se menjali prozorski portali.

Foto galerija CFK

CFK Vrbas Foto galerija

Pozdravna poruka

Želimo da Vam ljubazno zahvalimo što ste posetili cfkvrbas.com. Koncipirajući ovaj sajt želeli smo da Vam damo što više podataka, koji bi Vam mogli biti od koristi.  
Detaljnije...