CFK Vrbas

2013. godina

Dobra – Ulje za loženje nisko sumporno gorivo specijalno NSG - S, za potrebe Centra fizičku kulturu „Drago Jovović“ Vrbas

Dobra - nabavka električne energije za potpuno snabdevanje Centra za fizičku kulturu“Drago Jovović“

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije. Predmet javne nabavke: Dobra - Mazut NSG - S

Radovi na investicionom održavanju dela krova na objektu CFK ''Drago Jovović''

Predmet javne nabavke: Dobra - Mazut NSG - S

Investiciono održavanje završne obrade atletske staze, otvoreni  postupak

Usluge osiguranja imovine i zaposlenih u CFK

Javna nabavka male vrednosti - dobra - gorivo za potrebe CFK

TV i klima uređaji za potrebe Centra za fizičku kulturu

 
 

Foto galerija CFK

CFK Vrbas Foto galerija

Pozdravna poruka

Želimo da Vam ljubazno zahvalimo što ste posetili cfkvrbas.com. Koncipirajući ovaj sajt želeli smo da Vam damo što više podataka, koji bi Vam mogli biti od koristi.  
Detaljnije...